Акционерам - Приазовский Рабочий, Мариуполь

Акционерам
Информация для акционеров

«Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 10.02.202р. Дата оприлюднення 22.01.2021 р.


скачать

«Річна інформація ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» за 2019 рік. Дата оприлюднення 28.12.2020 р.»


скачать

«Повідомлення про рішення, прийняті на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 18.12.2020 р. Дата оприлюднення 23.12.2020 р.»


скачать

«Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на 14 грудня 2020 року - дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ», які відбудуться 18.12.2020 р. Дата оприлюднення 17.12.2020 р.»


 

«Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 18.12.2020р. Дата оприлюднення 16.11.2020 р.

 

  скачать 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата оприлюднення 01.04.2020 р.


скачать

"Повідомлення про рішення, прийняті на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» 10.02.2020 р. Дата оприлюднення 13.02.2020 р."


скачать

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Дата оприлюднення 11.02.2020 р.


скачать

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів). Дата оприлюднення 11.02.2020 р.


скачать

«Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на 4 лютого 2020 року - дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ», які відбудуться 10.02.2020 р. Дата оприлюднення 06.02.2020 р.»


 

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий"10.02.2020р. Дата оприлюднення 23.01.2020 р.


скачать

Повідомлення про позачергові загальні збори ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» від 26.12.2019 р., що не відбулися. Дата оприлюднення
09.01.2020 р.


 

Інформація про загальну кількість акцій і кількість голосуючих акцій станом на 19.12.2019 р. - дату складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий", які відбудуться 26.12.2019 р. Дата оприлюднення 24.12.2019 р.


 

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий" 26.12.2019 р. Дата оприлюднення 10.12.2019 р.


скачать

Річний звіт ПрАТ «Газета «Приазовський робочий»за 2018. Дата оприлюднення 25.04.2019 р.


   скачать

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Дата оприлюднення 25.04.2019 р.


скачать

Повідомлення про рішення, прийняті на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» 24.04.2019 р. Дата оприлюднення 25.04.2019 р.


 скачать

Інформація про загальну кількість акцій і кількість голосуючих акцій станом на 18.04.2019 р. - дату складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий", які відбудуться 24.04.2019 р. Дата оприлюднення 23.04.2019 р.


 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий" 24.04.2019 р.


скачать 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


 

Річний звіт ПрАТ «Газета «Приазовський робочий»за 2017 рік


 

Повідомлення про рішення, прийняті на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» 23.04.2018 р.


 

Інформація про загальну кількість акцій і кількість голосуючих акцій станом на 17.04.2018 - дату складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий", яке відбудеться 23.04.2018 р.


 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий" 23.04.2018 р.


 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


 

Повідомлення про рішення, прийняті на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» 26.04.2017 р.


   

Річний звіт ПрАТ «Газета «Приазовський робочий»за 2016 рік


   

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


   

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий" 26.04.2017 р.


 

Повідомлення про підсумки голосування на Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» 17.03.2017 р.


 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий" 17.03.2017 р.


   

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


 

Річний звіт ПрАТ «Газета «Приазовський робочий»за 2015рік


 

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» 27.04.2016 р.


 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий" 27.04.2016 р.


 

Річний звіт ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» за 2014 рік


 

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» 22.04.2015 р.


 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий" 22.04.2015 р.


 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


 

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» 22.04.2014 р.


 

Річний звіт ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» за 201рік 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий" 22.04.2014 р.


 
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій  

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» 25.04.2013 р.

 

Годовой отчет ЧАО "Газета "Приазовский рабочий" за 2012 год

 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий" 25.04.2013 р.

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

Годовой отчет ЧАО "Газета "Приазовский рабочий" за 2011 год

 

Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» 19.09.2012 р.

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий" 19.09.2012 р.

 

Повідомлення про зміну строків приватного розміщення акцій ПрАТ «Газета «Приазовський робочий»

 

Повідомлення про зміну строків приватного розміщення акцій ПрАТ «Газета «Приазовський робочий»

 

Повідомлення про відміну проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий", призначених на 13.06.2012 р.

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий" 13.06.2012 р.

 

Річна інформація емітента за 2011 рік

 

Повідомленні про збільшення статутного капіталу Товариства, про приватне розміщення акцій та можливість реалізації акціонерами їх переважного права

 

Протокол рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» про приватне розміщення акцій (17.04.2012 р.)

 

Звіт про фінансові результати за 2011 р.

 

Баланс Товариства на 31.12.2011 р.

 

Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік

 

Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік

 

Звіт Директора – головного редактора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік

 

 

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» 17.04.2012 р.

 
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Газета "Приазовський робочий" 17.04.2012 р.
 
   
Подписка на газету online Вы можете выбрать издания, на которые хотите подписаться. ВНИМАНИЕ!
Подписка оформляется только для жителей Мариуполя и Донецкой области.

Архив газеты

Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Как взять кредит, получить отсрочку платежей по займу или сохранить свои сбережения?

Стоит ли покупать недвижимость без отделки?

Красивые букеты: ваш лучший подарок

Где заказать экипировку для единоборств?

Узнаем немало интересного из геологии