28 июня – День Конституции Украины - Новости - Приазовский Рабочий, Мариуполь

28 июня – День Конституции Украины

 

Право на гідність

Не може при добрі той жить,

Хто хоче злу й добру служить,

Бо, хтівши догодить обом,

Він швидко стане зла рабом.

І. Франко

 

28 червня 1996 р. відбулася подія, про яку кожний українець мріяв віками: на п’ятій сесії Верховна Рада України, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією права на самовизначення, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р., схваленним 1 грудня того ж року всенародним голосуванням, прийняла Конституцію – Основний Закон України. У ній відбилося віковічне бажання українців на самовизначення, забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклування про зміцнення громадської злагоди, прагнення розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлення відповідальності перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями.

Конституція (від лат. constitutio) – документ, який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов’язки держави, суспільства та громадян. З цього часу всі закони, що прийматимуться в Україні, повинні обов’язково спиратися на Конституцію – в іншому випадку вони визнаватимуться не чинними.

З того хвилюючого дня минуло 22 роки. І зараз ми мусимо відповісти, чи справдилися наші надії. Для цього всім нам, громадянам України всіх національностей, потрібно щиро, відверто сказати: а що я особисто зробив для покращення власного життя й життя суспільства? А якщо власноруч нічого не зроблено, сиди мовчки і не волай на весь світ: «Ой, яка погана держава Україна – нічого для мене не робить!»

На превеликий жаль, потрібно визнати: серед нас є ще такі люди. Іх мало, і з кожним днем стає все менше й менше. Та ніколи не забувайте народний вислів: «Аби відвести від себе біду, потрібно сміливо подивитись їй в очі».

Тож, мабуть, потрібно ще раз нагадати, що день стає святковим лише тоді, коли позаду залишилася велика праця, мокра від поту сорочка, а на столі – духмяний хліб. І рідний батько власною рукою – у мозолях, із рівчаками на долонях – щедро, радісно і з великою ніжністю й любов’ю в очах частує даром Божим всіх своїх дітей.

Історично визначено: усе, що б не робилося в державі, повинно зміцнювати право людини на визнання її гідності. Гідність – особливе моральне ставлення людини до себе, що виявляється в усвідомленні своєї самоцінності й моральної рівності з іншими людьми. І ці права, свободи та обов’язки людини й громадянина затверджені в ст.ст. 21– 68 ІІ розділу Конституції України. Згідно з цим законом права і свободи гарантуються державою і не можуть бути скасовані. Кожен має право на повагу до його гідності. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, збиратися мирно, без зброї на мітинги чи демонстрації. Кожен має право на працю, тобто може заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується.

Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, на освіту, реалізацію творчих можливостей, на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Про що свідчить цей стислий перелік? Мало мати право на гідне життя, ще й потрібно вміти відстоювати його. Але ж із цього приводу ми вже можемо сказати: наше суспільство поступово змінюється. З кожним днем все більше стає людей, які усвідомлюють, що тільки за їх активної участі можуть відбутися помітні зміни в їхньому житті. А ще «громадяни України мають право брати участь в управлінні державними справами…» (ст. 38), і вони, не вагаючись, користаються цим право чимдалі активніше.

Події на Майдані в 2014 році стали кардинальними в зміні свідомості багатьох громадян України. Ми бачимо не тільки те, що нас сьогодні не влаштовує, а й тих, кому ми про це можемо сказати в очі. Напевно, всі добре пам’ятають вислів: щоб змінилося власне життя на краще, потрібно самому стати кращим.

Перше визнання людина отримує в день свого народження. Прізвище, ім’я та по батькові, місце народження – це не просто формальні анкетні дані про особу чоловічої чи жіночої статі. За зразком багатьох країн світу держава вважає своїм обов’язком турботу про подальшу долю своїх громадян, і пріоритетними в країні вважаються програми охорони здоров’я, освіти, охорони довкілля, покращення побуту й дозвілля. Така норма закону є природним явищем для тих країн, в яких суспільство історично визнало право людини на гідне життя священним правом. Невиконання цих норм знижує рівень життя громадян, і тому суспільство не залишає без уваги ті обставини, які досвідчені держслужбовці і фахівці називають «соціально-економічним станом країни». Авжеж, аби зрозуміти, що і як відбувається в державі, у разі незадовільного стану соціальної сфери, першим особам країни, хто б вони не були, доведеться відповісти на безліч питань (інколи не зовсім зручних), починаючи від часів утворення держави і аж до сьогоднішнього часу.

І тут мова може йти не тільки про ресурси, які належать державі (тобто простому люду), але й про ті, які без нашого дозволу хтось привласнив і нахабно ними користується на свій розсуд – так, як йому заманеться. Ось чому так важливо знати, хто ви, де народились, у якій сім’ї, в якій державі. Давайте подивимось на цю ситуацію з позиції досвіду інших країн.

Нині в світі нараховується 195 держав. У кожної є свої можливості, які використовуються відповідним чином на користь суспільства. Так, як всесвітньо визнано, що найвищою цінністю для держави є життя її громадян, то першочерговою умовою в усіх країнах є забезпечення комфортними умовами життя кожного. На цьому принципі побудована законодавча база в усіх країнах, і найвищим законом у цих державах є Конституція – угода між державою та її громадянами. Що ж до виникнення держави і форми її управління, то це універсальна політична організація, яка реалізує свої повноваження: політичне, економічне та ідеологічне управління суспільством та керівництво загальносуспільними правами на певній території через систему спеціально створених органів та організацій. Питання державного управління мають свої відмінності майже в усіх країнах. Спробуємо подивитися на деякі з них.

Найстаршою з існуючих конституцій у світі є конституція Сан-Маріно, вона була прийнята в 1600 році. Ця карликова держава з населенням 32 тис. розміщена на схилі гори Тітано в центрі Італії на площі 61 кв. км, вважається однією з найбагатших країн у світі за рівнем ВВП (на душу населення). Її експорт – вино, кераміка, фарби, хімікати, будівельний камінь. Напевно, у когось можуть виникнути питання щодо дотримання суверенітету цієї країни. Держава безтурботно існує понад чотири століття на підставі міжнародних угод.

Є країни, що взагалі існують без конституції. Як не дивно, до них належать такі відомі й успішні держави, як Великобританія та Ізраїль. Тож яким чином вирішуються конфліктні питання між громадянами і державою в цих країнах? Усі протиріччя, які виникають між громадянами у Велекобританії під час захисту їхніх прав, забезпечуються сукупністю нормативно-правових актів і угод, які були прийняті владою в різні історичні часи.

Що ж до Ізраїлю, то конституція в цій країні ще досі знаходиться в стадії розробки, тому її функції виконують кілька окремих законодавчих актів та основних законів. Дивно, але й така ситуація дозволяє громадянам цих країн вирішувати свої питання в умовах існуючої моралі. До речі, про мораль. Англійський філософ Джеремі Бентам (1748-1832) зауважив, що мораль у найзагальнішому розумінні – це вчення про мистецтво направляти дії людей таким чином, аби виробляти найбільшу суму щастя, а щастя, в нашому розуміні сьогодні, – це можливість самореалізації особистості. Як ми бачимо, суспільна домовленість, прийнята в державі за норму закону, забезпечує її громадянам реалізацію прав на гідне життя.

Наразі ми захоплюємося соціально-економічними досягненнями країни, яка ще 230 років тому не була суверенною і незалежною державою, бо вся її територія була колонією Великобританії.

Сполучені Штати Америки з’явилися на мапі світу після визвольної війни 1765-1783 років – в історію вона ввійшла як Американська революція, в результаті якої з’явилася конституційна держава з обранням Президента і рівними правами всіх громадян.

Цікаво, що за час існування конституції США (прийнята в 1787 р.) було внесено всього 27 поправок. Перші 10 поправок були внесені в 1791 р., а остання – у 1992 році. Тож Конституція США вважається найменшою за обсягом у світі. Безумовно, ми розуміємо, що таке ставлення до конституції характеризує повагу громадян цієї країни до головного документа демократичного суспільства. Подивимось хоча б на деякі девізи, що існуюють у США: «Ми цінуємо наші свободи і збережемо наші права», «Єдині в гордості та надії», «Мудрість, справедливість та стриманість».

Яку б ми не взяли країну, ми обов’язково знайдемо певні відмінності щодо її організації, які ґрунтуються на традиціях, звичаях, культурі, релігії, мові.

До прикладу, у конституції Лівії закріплено коран. У конституції Еквадору закріплені права не тільки громадян, а й навколишнього середовища: природа та екосистеми, які перебувають на території держави, мають право на існування та своєчасне відновлення.

Ми можемо ще багато назвати конституцій інших країн, в яких існують свої відмінності, але спільним для них все ж є те, що найвищою цінністю в державі є життя людини.

Мудро вважають, що для того, аби зрозуміти іншого, треба стати на його місце. Українці – толерантна і високоосвічена нація, і це визнав увесь світ. Працьовитість, освіченість і висока культура в усі часи були притаманні нашому народові, а нескінченна жага до волі робила його непримиренним до своїх ворогів. Ми впевнені: настане час, коли наша славна Україна підніметься на такий рівень соціально-економічних перетворень, що наші досягнення стануть прикладом для багатьох країн світу, бо маємо для цього яскравий світоч – Конституцію України.

Зі святом вас, маріупольці! І завжди пам’ятайте: ваша доля у ваших руках! Змінюйтеся самі й змінюйте країну, а Конституція для вас завжди буде твердою опорою у ваших благородних справах.

27.06.2018 | Анатолій Бутенко, голова громадської організації «Центр творчих ініціатив «Єдність»


Другие новости ПР № 68 от 27.06.2018

  • 28 июня – День Конституции Украины 27.06.2018   Право на гідність Не може при добрі той жить, Хто хоче злу й добру служить, Бо, хтівши догодить обом, Він швидко стане зла рабом. І. Франко   28 червня 1996 р. відбулася подія, про яку кожний українець мріяв віками: на п’ятій сесії Верхов...
  • Уважаемые земляки! 27.06.2018   Двадцать два года назад Украина взяла курс на реальные демократические преобразования. В ночь с 27 на 28 июня Верховная Рада приняла новейшую Конституцию Украины – Основной Закон государства. Конституция – это фундамент нашего общего дома, основа...
  • Новый глава Донецкой облгосадминистрации – Александр КУЦЬ 27.06.2018   Президент Украины Петр Порошенко 22 июня представил в Краматорске руководителям городов и сельских районов региона, собравшимся в здании Донецкой облгосадминистрации, нового руководителя – главу Донецкой военно-гражданской администрации (ОВГ...
  • Гроза спровоцировала перебои в электроснабжении и работе транспорта 27.06.2018     Сильная гроза, обильный дождь и порывистый ветер, обрушившиеся на Мариуполь ночью минувшего вторника, стали причиной захлеста проводов, обрыва электрокабеля и массовых отключений электроэнергии, а также сбоев в работе трамваев и троллейбусо...
  • Колонка новостей 27.06.2018 В Украине Вступительная кампания-2018 скоро стартует Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что вступительная кампания 2018 года стартует 2 июля. С этого дня начнется регистрация электронных кабинетов абитуриентов. Об этом она ска...
Все новости 68 номера...
Подписка на газету online Вы можете выбрать издания, на которые хотите подписаться. ВНИМАНИЕ!
Подписка оформляется только для жителей Мариуполя и Донецкой области.

Архив газеты

Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930