Інформація  про підвищення тарифу КП «Комунальник» у 2019 році - Новости - Приазовский Рабочий, Мариуполь

Інформація  про підвищення тарифу КП «Комунальник» у 2019 році

 

Шановні мешканці міста Маріуполя!

Відповідно до Наказу Міністерства регіо­нального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130, виконавець послуг поводження з побутовими відходами – КП «Комунальник» – інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифів з 01.07.2019 на послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів (згідно з Постановою КМУ №318 від 27.03.2019 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ») шляхом коригування існуючих тарифів, затверджених рішенням виконавчого комітету Маріупольської міської ради за №323 від 18.07.2018.

Для своєчасного вивезення ТПВ, забезпечення необхідного санітарного стану міста КП «Комунальник» зобов’язане переглянути тарифи в сторону їх підвищення. З 01.07.2019 року підприємством планується підвищення тарифу на послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів. Періодичність вивезення з багатоквартирних будинків – щоденно, приватного сектору та інших споживачів – згідно з графіками та договорами.

Обґрунтування причин зміни тарифів – це  коригування окремих їх складових витрат, а саме: підвищення вартості захоронення ТПВ на полігоні в 3,358 рази, оплати праці персоналу, діяльність якого безпосередньо пов’язана з технологічним процесом, та внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в 1,28 рази (згідно зі Змінами та доповненнями до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017–2018 роки, зареєстрованих Міністерством соціальної політики України за №26 від 04.12.2018).

На даний час були проведені розрахунки, які представлені департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради для розгляду та затвердження в установленому порядку.

Таким чином, з 01.07.2019 пропонується встановити наступні тарифи:

-        населення – 93,62 грн (підвищення від чинного тарифу на 22,57%) (з одного мешканця, що проживає в державному секторі, в місяць         15,45 грн – підвищення на 2,85 грн.; в приватному секторі – 17,79 грн – підвищення на 3,28 грн);

-        бюджетні установи – 93,62 грн (підвищення від чинного тарифу на 22,57%);

-        інші споживачі – 106,00 грн (підвищення від чинного тарифу на 19,42%).

Також вам пропонується ознайомитись зі структурою тарифу (з урахуванням коригування окремих складових) на послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів, яка представлена для розгляду (див. нижче).

 

Структура тарифу на послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів

Статті витрат

Загальні витрати, грн

Населення, грн

Бюджетні установи, грн

Інші споживачі, грн

 

Об’єм послуг, м3

825 849

705 377

38 390

82 082

 

Повна планована собівартість послуг (урахування послуг з захоронення ТПВ)

56 278 539,80

48 068 820,78

2 616 135,81

5 593 583,21

 

Повна планована собівартість послуг (без урахування послуг з захоронення ТПВ)

50 167 514,07

42 849 250,38

2 332 061,75

4 986 201,94

 

Повна планована собівартість вивезення 1 м3 ТПВ

60,75

60,75

60,75

60,75

1.

Планована виробнича собівартість:

39 840 771,33

34 028 937,20

1 852 018,00

3 959 816,13

 

Планова виробнича собівартість 1 м3

48,24

48,24

48,24

48,24

1.1.

Прямі витрати на оплату праці (персоналу, діяльність якого безпосередньо пов’язана з технологічним  процесом)

17 235 215,24

 

 

 

1.2.

Прямі матеріальні витрати:

14 370 646,00

 

 

 

1.2.1.

Прямі витрати на придбання палива

11 172 319,00

 

 

 

1.2.2.

Прямі витрати на придбання матеріалів, запасних частин, купованих   комплектувальних виробів, напівфабрикатів  та  інших  матеріальних ­ресурсів для забезпечення технологічного процесу

3 198 327,00

 

 

 

1.3.

Інші прямі витрати:

3 791 747,35

 

 

 

1.3.1.

Внески на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування для ­виробничого персоналу

3 791 747,35

 

 

 

1.3.2.

Амортизація основних виробничих  засобів, інших  необоротних ­матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення

0,00

 

 

 

1.3.3.

Інші виробничі витрати, безпосередньо пов’язані з конкретним об’єктом витрат

0,00

 

 

 

1.4.

Загальновиробничі витрати:

4 443 162,74

 

 

 

1.4.1

Оплата праці загальновиробничого персоналу

2 662 164,87

 

 

 

1.4.2

Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для ­загальновиробничого персоналу

585 676,27

 

 

 

1.4.3

Витрати на утримання, експлуатацію,  ремонти,  страхування,  оренду ­основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення,  пожежну  і сторожову охорону об’єктів виробничого призначення,  утримання  санітарних  зон,  оплату  послуг  інших спеціалізованих   підприємств

201 871,00

 

 

 

1.4.4

Витрати на  опалення, освітлення, дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень,  вивезення  сміття та  інші  витрати,  пов’язані   з експлуатацією виробничих приміщень

373 560,00

 

 

 

1.4.5

Витрати на обслуговування виробничого  процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони  праці, дотримання  вимог  техніки безпеки,  обов’язкове  страхування водіїв автотранспортних засобів,  послуги інших  підприємств, службові  відрядження  працівників  ремонтних цехів та ­інших допоміжних виробництв)

558 922,00

 

 

 

1.4.6

Витрати на охорону навколишнього середовища

10 009,00

 

 

 

1.4.7

Амортизація основних засобів,  інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення

0,00

 

 

 

1.4.8

Податки, збори (обов’язкові платежі)

50 959,60

 

 

 

2.

Адміністративні витрати:

8 034 088,22

6 862 103,18

373 468,57

798 516,47

 

Адміністративні витрати, %

20,17

20,17

20,17

20,17

2.1.

Оплата праці адміністративного персоналу

6 585 318,21

 

 

 

2.2.

Внески на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування ­адміністративного персоналу

1 448 770,01

 

 

 

2.3.

Витрати з утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних  активів  адміністративного  призначення

0,00

 

 

 

2.4.

Витрати на оплату професійних послуг (юридичних, аудиторських),  послуг зв’язку,  розрахунково-касового обслуговування та інших  послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів

0,00

 

 

 

2.5.

Податки і збори (обов’язкових платежів), крім тих, що включаються  до  планованої  виробничої  собівартості  послуг

0,00

 

 

 

2.6.

Інші витрати (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, розв’язання спорів  у  судах,  передплата  періодичних професійних видань тощо)

0,00

 

 

 

3.

Витрати із збуту послуг:

2 292 654,52

1 958 210,00

106 575,18

227 869,34

 

Витрати на збут, %

5,75

5,75

5,75

5,75

3.1.

Оплата праці персоналу

1 879 225,02

 

 

 

3.2.

Внески на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу

413 429,50

 

 

 

3.3.

Оплата інформаційних послуг

0,00

 

 

 

3.4.

Виготовлення розрахункових документів

0,00

 

 

 

3.5.

Амортизація та утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, пов’язаних  із збутом послуг

0,00

 

 

 

4.

Інші витрати з операційної діяльності

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Витрати із сплати відсотків за користування отриманими кредитами, витрати за договором фінансового лізингу (оренди) та витрати, пов’язані із запозиченнями для  цілей  інвестиційної (пов’язаної з основною) діяльності

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Рівень рентабельності, у т.ч.:

5 105 781,91

3 637 832,15

197 988,28

1 269 961,48

 

% рентабельності

10,18

8,49

8,49

25,47

 

рентабельність, яка спрямовується на інвестиційну програму

236 240,00

201 778,12

10 981,73

23 480,14

7.

Витрати  на реалізацію інвестиційної програми, у т.ч. за рахунок:

4 131 056,00

3 528 431,81

192 034,18

410 590,00

7.1.

амортизації основних виробничих  засобів

3 894 816,00

3 326 653,69

181 052,45

387 109,86

7.2.

планового прибутку

236 240,00

201 778,12

10 981,73

23 480,14

8.

Вартість захоронення ТПВ на полігоні

6 111 025,73

5 219 570,40

284 074,06

607 381,27

 

Повні витрати на реалізацію послуг (без ПДВ)

65 279 137,71

55 033 306,62

2 995 176,54

7 250 654,55

 

Тариф на 1 м3 без ПДВ

79,04

78,02

78,02

88,33

9.

ПДВ

13 055 827,54

11 006 661,32

599 035,31

1 450 130,91

 

Повна собівартість та витрати на реалізацію інвестиційної програми з П??ДВ

78 334 965,25

66 039 967,94

3 594 211,85

8 700 785,46

 

Об’єм послуг, м3

825 849,00

705 377,00

38 390,00

82 082,00

 

Тариф на 1 м3 з ПДВ

94,85

93,62

93,62

106,00

 

 

 

 

Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом семи днів з моменту опублікування даного оголошення за місцезнаходженням комунального підприємства «Комунальник» (м. Маріуполь, вул. Набережна, 18). Орган, уповноважений встановити тарифи, – виконавчий комітет Маріупольської міської ради (м. Маріуполь, пр. Миру, 70), його структурний підрозділ, який здійснює перевірку розрахунку тарифу, – департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Марі­упольської міської ради (м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5).

Діючий тариф за 1 м3 з ПДВ (з 01.09.2018 по теперішній час) для населення та бюджету – 76,38 грн, процент зростання з 01.07.2019 – 22,57%, для інших споживачів – 88,76 грн, процент зростання з 01.07.2019 – 19,42%.

З повагою, адміністрація КП «Комунальник», вул. Набережна, 18.

Телефони: 41-11-82, (068) 391-05-04, e-mail: kommunalnik16@ukr.net.

15.05.2019 |


Другие новости ПР № 34 от 15.05.2019

  • Первый визит митрополита Епифания на Донбасс 15.05.2019   Глава Православной Церкви Украины помолился о павших, побывал в порту и встретился с мариупольцами   Вчера в нашем городе побывал Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Он был избран предстоятелем Православной Церкви в Украине...
  • Много транспорта не бывает 15.05.2019   Майские особенности мариупольской модели   В конце мая начнется капитальный ремонт проспекта Победы, а вслед за ним и проспекта Мира - как будет работать транспорт? Что ожидает горожан и туристов в связи с открытием пляжного сезона? Сколько новы...
  • Победителям фотоконкурса – жесткие диски в подарок 15.05.2019   «Приазовский рабочий» продолжает принимать снимки на фотоконкурс «Мариуполь туристический». Мы предложили вам посмотреть на родной город глазами туриста и запечатлеть его виды. Для участия в конкурсе приносите свои отпечатанные фотографии размер...
  • Главврачи становятся директорами 15.05.2019 Руководителей больниц выбирают на конкурсе – пока без конкурентов   Новая должность предусмотрена для руководителей всех учреждений здравоохранения – Центров, больниц, роддома, коммунальной аптеки. Конкурсы на замещение будут проводиться и в ...
  • Вадим Бойченко: «Ветераны всегда могут рассчитывать на поддержку города» 15.05.2019   Отлично отремонтированное здание с ателье, тренажерным залом, парикмахерской, библиотекой, столовой, комнатой психологической разгрузки, современной мебелью и оборудованием. Все это – обновленный после реконструкции Левобережный территориальный це...
  • Опыт Мариуполя хотят перенять в Белой Церкви 15.05.2019   Работу Мариупольского городского совета в условиях реформы децентрализации изучали коллеги из Белоцерковского городского совета Киевской области, которые посетили наш город, побывали в парках, озна­комились с работой коммунальных предприятий и не ...
  • Новости коротко 15.05.2019   В Украине Дело украинских моряков Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге рассмотрел дело об иммунитете украинских военных судов и членов их экипажей, захваченных Россией в Черном море в ноябре 2018 года. Решение суда объявят 25 мая....
  • Отходы – в доходы 15.05.2019 В Мариуполе готовят программу обращения с мусором. Что изменится с ее внедрением и какой путь будет проходить мусорный пакет? Каждый день среднестатистический житель Земли выбрасывает по два килограмма отходов, а все население планеты – до 1...
  • Все началось с макулатуры 15.05.2019       Когда заводишь разговор о сортировке мусора, люди сразу говорят: «Ну ты-то, небось, живешь в своем доме». Многие убеждены, что жизнь в частном  секторе значительно облегчает процесс сортировки. На самом же деле сор­тировать может каждый – вс...
  • Патрульные ежедневно задерживают двух пьяных за рулем 15.05.2019         За грубое нарушение Правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в Мариуполе с 1 января по 1 мая этого года патрульной полицией оформлено около 230 протоколов, в среднем – два пьяных водителя ежедн...
Все новости 34 номера...
Подписка на газету online Вы можете выбрать издания, на которые хотите подписаться. ВНИМАНИЕ!
Подписка оформляется только для жителей Мариуполя и Донецкой области.

Архив газеты

Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031