Повідомлення - Новости - Приазовский Рабочий, Мариуполь

Повідомлення

 

Виконавчий комітет Маріупольської міської ради інформує про прийняття рішення міської ради

 

Рішення міської ради від 27.05.2020 №7/52-5143 «Про подовження дії рішення міської ради від 29.05.2019 року №7/42-3970 ‘’Про затвердження положень про місцеві податки та збори в м. Маріуполі та їх ставок’’ на 2021 рік».

На виконання вимог статей 10, 12 Податкового кодексу України, відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України, з метою збалансування податкових надходжень до міського бюджету міста Маріуполя, керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Подовжити дію рішення міської ради від 29.05.2019 року №7/42-3970 «Про затвердження положень про місцеві податки та збори в м. Маріуполі та їх ставок» на 2021 рік.

2.  Управлінню з питань преси і інформації міської ради (Фальковський) опублікувати це рішення в міських засобах масової інформації.

3. Зазначене рішення набуває чинності з 01.01.2021 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орлова С.В. та постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансам (Мирошниченко).

 

Виконавчий комітет Маріупольської міської ради інформує про прийняття рішення міської ради

Рішення міської ради від 27.05.2020 №7/52-5150 «Про затвердження Звіту про виконання Програми управління бюджетними ризиками міського бюджету м. Маріуполя за 2019 рік».

Звіт про виконання Програми управління бюджетними ризиками міського бюджету м. Маріуполя за 2019 рік

Звіт про виконання Програми управління бюджетними ризиками міського бюджету м. Маріуполя за 2019 рік, затвердженої рішенням Маріупольської міської ради від 23.10.2019 №7/49-4462 (далі – Програма), підготовлено на виконання вимог постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням державним (місцевим) боргом» від 01.08.2012 №815 та пункту 2 Програми.

1. Показники місцевого боргу міського бюджету м. Маріуполя на 2019 рік.

Стан місцевого боргу міста Маріуполя формується відповідно до наступних документів:

1.  Прийняття рішення міської ради від 26.12.2018 №7/38-3473 «Про здійснення місцевого запозичення Маріупольською міською радою» (із змінами).

2.   Наказу Міністерства фінансів України від 08.02.2019 №58 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Маріупольською міською радою Донецької області у 2019 році».

3.   Укладення кредитного договору від 18.02.2019 №40540 між Маріупольською міською радою та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) для реалізації інвестиційного проєкту «Оновлення автобусного парку м. Маріуполя» (далі – Кредитний договір) та Додаткової угоди №1 до Кредитного договору від 06.09.2019 (далі – Додаткова угода).

Умови Кредитного договору передбачають надання позики Маріупольській міський раді в сумі 12,5 млн євро, або 383,6 млн грн.

Фактичні надходження зовнішнього запозичення до бюджету міста Маріуполя у 2019 році склали 11,1 млн євро, або 303,2 млн грн та були здійснені п’ятьма траншами.

Протягом 2019 року кредитні кошти були використані на цілі проєкту, а саме на закупівлю сучасних автобусів великої місткості у сумі 297,9 млн грн. Залишок кредитних коштів у сумі 5,3 млн грн буде використано у 2020 році виключно на цілі проєкту, а саме на реконструкцію депо, придбання обладнання для обслуговування автобусів та розширення системи транспортного планування та управління (PIKAS).

Погашення місцевого боргу за зовнішнім запозиченням, відповідно до умов Кредитного договору, у 2019 році не передбачалось і не здійснювалось.

Згідно з Програмою на 2019 рік, видатки на обслуговування місцевого боргу були передбачені у сумі 0,43 млн євро, або 13,3 млн грн. Відповідно до рішення міської ради від 18.12.2019 №7/38-3437 «Про міський бюджет м. Маріуполя на 2019 рік» (зі змінами) (далі – Рішення) та Додаткової угоди, з урахуванням зміни курсу гривні до іноземної валюти та графіку виплати кредиту видатки міського бюджету на обслуговування місцевого боргу передбачені у сумі 0,30 млн євро, або 9,3 млн грн.

Фактично видатки на обслуговування місцевого боргу склали 0,29 млн євро, або 8,4 млн грн, з них:

-  разова комісійна винагорода за кредит (1%) - 0,13 млн євро, або 3,8 млн грн;

-  комісія за резервування коштів (1,5%) – 0,11 млн євро, або 3,1 млн грн;

- проценти за кредитом (6,5%) – 0,05 млн євро, або 1,5 млн грн.

2. Структура місцевого/гарантованого боргу міського бюджету м. Маріуполя на кінець 2019 року.

Відповідно до Рішення, було визначено граничний обсяг місцевого боргу станом на 31.12.2019 року у сумі 850,0 млн грн.

Згідно з Програмою, рівень місцевого боргу міського бюджету на 2019 рік складав 12,5 млн євро, або 383,6 млн грн. Фактично на кінець 2019 року обсяг місцевого боргу склав 11,1 млн євро, або 303,2 млн грн. Відхилення вибірки кредитних коштів у сумі 1,4 млн євро склалося за рахунок зміни графіку реалізації проєкту, у зв’язку з чим заплановані за проєктом роботи щодо реконструкції депо, придбання обладнання для обслуговування автобусів та розширення системи транспортного планування та управління (PIKAS) перенесені на 2020 рік.

Відповідно до Рішення, було визначено граничний обсяг гарантованого боргу станом на 31.12.2019 року у сумі 864,8 млн грн.

Стан гарантованого боргу міста Маріуполя формується відповідно до наступних документів:

1. Прийняття рішення міської ради від 26.02.2019 №7/39-3514 «Про надання згоди комунальному підприємству ‘’Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління’’ на укладання кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку» та рішення міської ради від 21.03.2019 №7/40-3746 «Про надання місцевої гарантії».

2.  Наказу Міністерства фінансів України від 24.04.2019 №174 «Про погодження Обсягу та умов надання місцевої гарантії Маріупольською міською радою у 2019 році».

3.  Укладення Кредитного договору від 06.07.2018 №49557 між комунальним підприємством «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» та Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) для реалізації інвестиційного проєкту «Оновлення тролейбусного парку м. Маріуполя».

Обсяг кредиту складає 15,0 млн євро. Фактична вибірка коштів кредиту у 2019 році склала 2,4 млн євро.

Обсяг гарантованого містом боргу станом на 31.12.2019 року склав 64,4 млн грн, у тому числі на реалізацію наступних проєктів під гарантії Маріупольською міської ради:

-   «Оновлення тролейбусного парку м. Маріуполя».

Фактичні платежі з обслуговування кредиту у 2019 році склали 0,2 млн євро, або 5,2 млн грн.

Видатки міського бюджету щодо виконання гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії, були передбачені в обсязі 5,2 млн грн. Зазначені видатки у 2019 році не здійснювалися.

Заборгованість в частині погашення гарантованого містом боргу та платежів з його обслуговування відсутня.

На кінець 2019 року було забезпечено утримання обсягу місцевого та гарантованого боргу в межах його граничного рівня.

3. Оцінка досягнутих показників та ризиків, пов’язаних з управлінням боргом.

Відповідно до частини 3 статті 18 Бюджетного кодексу України, загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу (без урахування гарантійних зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій) станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200% (для міста Києва – 400%) середньорічного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного відповідно до показників на наступні за плановим два бюджетні періоди у прогнозі відповідного місцевого бюджету, схваленому відповідно до статті 751 цього кодексу.

Загальний обсяг місцевого та гарантованого боргів міста Маріуполя станом на 31.12.2019 року складає 367,6 млн грн, що не перевищує 200% середньорічного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку на 2020-2021 роки, який дорівнює 1 714,9 млн грн.

Відповідно до частини 6 статті 74 Бюджетного кодексу України та враховуючи Порядок здійснення місцевих запозичень, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 16 лютого 2011 року №110, видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10% видатків загального фонду місцевого бюджету.

Видатки на обслуговування місцевого боргу бюджету міста Маріуполя за 2019 рік склали 8,4 млн грн. Відповідно до завдань Програми, співвідношення обсягу виплат з обслуговування місцевого боргу до видатків загального фонду бюджету міста Маріуполя на 2019 рік відповідає вимогам вищезазначеної статті та становить 0,4%.

4. Боргові інструменти, за допомогою яких забезпечувалось фінансування міського бюджету в частині зовнішнього боргу.

Фінансування міського бюджету на 2019 рік за рахунок місцевого запозичення було передбачено в обсязі 12,5 млн євро, або 383,6 млн грн. Станом на 31.12.2019 року до міського бюджету міста Маріуполя залучені кредитні кошти у сумі 11,1 млн євро, або 303,2 млн грн:

1. За типом кредитора – зовнішнє запозичення шляхом залучення кредиту від Міжнародної фінансової корпорації IFC.

2. За типом боргового зобов’язання – довгостроковий кредит.

3. Строк запозичення – 13 років.

Платежі з обслуговування місцевого боргу у 2019 році склали 8,4 млн грн та були здійснені за рахунок доходів загального фонду міського бюджету.

Всі платежі з обслуговування місцевого боргу були здійснені вчасно та в повному обсязі.

Фінансування Програми здійснювалося за рахунок коштів міського бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, відповідно до Бюджетного кодексу України, Наказу МФУ від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» та Наказу МФУ від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію»:

-  3718600 «Обслуговування боргу» – в частині сплати відсотків за обслуговування кредитів та комісійних виплат за рахунок коштів загального фонду, погашення основної суми кредиту за рахунок коштів спеціального фонду;

- 301200 «Погашення позик» – в частині погашення основної суми кредиту за рахунок коштів бюджету розвитку;

- інші коди бюджетної класифікації відповідно до діючого законодавства та рішень про міський бюджет на відповідний період.

Фінансування видатків на погашення місцевого боргу здійснювалося за рахунок надходжень до бюджету розвитку, а саме:

- надходжень до бюджету розвитку коштів: пайової участі у розвитку інфраструктури міста; від приватизації та відчуження майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста; від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, від надання гарантій міською радою;

- коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок надходжень до загального фонду бюджету м. Маріуполя.

5. Співпраця з рейтинговими агентствами.

Кредитний рейтинг представляє собою оціночне судження рейтингового агентства щодо кредитоспроможності (платоспроможності) суб’єкта рейтингування загалом та/або за його окремим борговим зобов’язанням. Оскільки за своєю сутністю кредитний рейтинг є вираженням перспективи і включає припущення та прогнози щодо майбутніх подій, на рівень кредитного рейтингу можуть впливати майбутні події та умови, існування яких не можна передбачити на етапі визначення (оновлення) кредитного рейтингу.

Кредитний рейтинг позичальника характеризує рівень спроможності позичальника (суб’єкта рейтингування) своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму боргу за всіма зобов’язаннями відносно інших позичальників. Кредитні рейтинги розраховуються на основі минулої та поточної фінансової історії учасників ринку, а також на основі оцінок розміру їх власності і взятих на себе фінансових зобов’язань.

Відповідно до спрощеного стандартизованого підходу до розрахунку кредитних ризиків за Базелем II («Базельська угода про капітал»), який було прийнято у 2004 році Базельським комітетом з питань банківського нагляду, кредитний рейтинг Маріуполя приймається відповідним до кредитного рейтингу України.

Міжнародне кредитне агентство Fitch Ratings 06.09.2019 року підвищило рейтинг України з «B-» до «B» та прогноз із «стабільного» на «позитивний».

Основними факторами підвищення кредитного рейтингу стали зниження політичної невизначеності, скорочення державного боргу та зниження зовнішнього тиску.

Міжнародне кредитне агентство Standart&Poor’s 27.09.2019 року підвищило рейтинг України з «B-» до «B», прогноз залишився без змін на рівні «стабільний».

На підвищення кредитного рейтингу вплинуло збільшення валютних резервів НБУ та продовження скорочення загального державного боргу у співвідношенні до ВВП. Заходи з покращення бізнес-середовища та зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель збільшать кількість іноземних інвестицій, що приведе до зростання економіки.

Основними факторами підвищення рейтингу у майбутньому стануть зменшення співвідношення загальнодержавного боргу до показнику ВВП, постійне впровадження реформ, що допоможе отримати пільгове фінансування від МФУ, залучення нових інвестиційних потоків, доступ до ринків та задоволення попиту на придбання валюти.

Міжнародне кредитне агентство Moody’s 22.11.2019 року підтвердило кредитний рейтинг на рівні «Caa1» та підвищило прогноз України зі «стабільного» на «позитивний».

На підвищення кредитного рейтингу вплинули покращення макроекономічної стабільності та перспективи відновлення реформ, а також помітне посилення валютних резервів країни, що в свою чергу зменшило вразливість зовнішніх виплат.

На даному етапі зниження рейтингу країни на думку експертів кредитного агентства Moody’s є малоймовірним.

Основними факторами підвищення рейтингу в майбутньому стануть прогрес у зменшенні зовнішньої вразливості країни, який буде підтримано подальшим збільшенням резерву зовнішніх валютних виплат, досягнення домовленості з МВФ та дотримання відповідності умовам нової програми, що допоможе зменшити ризики, пов’язані з погашенням великого зовнішнього боргу України.

Присвоєння кредитного рейтингу від міжнародного рейтингового агентства для міста є не тільки іміджевим фактором, а й реальним показником, від якого відштовхуються фінансові установи та організації при визначенні умов виділення фінансування.

В інвестиційних проєктах ЄБРР, у тому числі проєкті «Оновлення тролейбусного парку м. Маріуполя», є шкала, яка визначає відсоток за користування позикою відповідно до рейтингу міста. Таким чином, місто може отримати економію від зниження суми відсотків за користування кредитними коштами.

Зважаючи на надзвичайну цінність кваліфікованої оцінки кредитного рейтингу міста, для проведення ефективної політики стосовно управління бюджетними ризиками, з метою оптимізації їх обсягу й структури та зменшення боргового навантаження бюджету міста Маріупольська міська рада планує співпрацювати з міжнародними рейтинговими агентствами з метою отримання кредитного рейтингу міста Маріуполя. 

12.06.2020 |


Другие новости ПР № 42 от 12.06.2020

  • Місто вільних людей 12.06.2020 Завтра ми відзначаємо шосту річницю визволення Маріуполя та знову згадуємо, як українські військові дали відсіч проросійським бойовикам   Східний форпост сьогодні – на перехресті війни та миру український Маріуполь живе насиченим життям,  акт...
  • Украина открыла пункты пропуска 12.06.2020   Но боевики не дали доступ на оккупированную территорию   На линии разграничения в минувшую среду, 10 июня, должны были начать работу два пункта въезда-выезда: для автомобильного сообщения - КПВВ «Марьинка», для пешего – КПВВ «Станица Луганская»....
  • Готовы ко встрече оффлайн! 12.06.2020   С 15 июня возобновляет работу отдел рекламы и подписки «Приазовского рабочего» Уже с понедельника мы рады видеть наших клиентов в редакции. Вы сможете лично подать частное объявление об утере, услугах, покупке или продаже и так далее, а также дог...
  • Всегда думал о людях 12.06.2020   Мариупольцы почтили память легендарного директора меткомбината имени Ильича, Героя Украины Владимира Бойко   Любимое выражение Владимира Бойко – «Хай вам щастить!» Им он закрывал совещания и встречи, сделав крылатым В нашем горо...
  • Поможет примирить людей 12.06.2020   Вадим Новинский: «Необходимо больше использовать миротворческий потенциал Украинской православной церкви для урегулирования конфликта в Донбассе» Об этом в комментарии для СМИ заявил народный депутат Украины, член парламентского комитета по права...
  • Маріуполь, з Днем визволення! 12.06.2020   Шановні маріупольці, вітаю вас зі святом! 13 червня для нас особлива дата, адже шість років тому наше місто повернуло собі свободу. Це дало змогу будувати Маріуполь – місто нових можливостей. Я щиро дякую всім, хто відстояв наше рідне місто. Ми ...
  • Дорогие мариупольцы! 12.06.2020   Сегодня мы празднуем шестую годовщину освобождения нашего любимого города. Время неумолимо отдаляет нас от 2014 года. Но подвиг защитников города не меркнет с годами. Освобождение Мариуполя – это яркий пример консолидации всех здоровых сил общест...
  • Автоматика не приемлет компромиссов 12.06.2020   Нарушил Правила дорожного движения? Готовься платить штраф – и никаких споров с патрульными   Ежесуточно в Украине в авариях гибнет в среднем восемь человек и около сотни получают травмы. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, ситуация...
  • Донецький осередок партії «Слуга Народу» очолив Владлен Неклюдов 12.06.2020   Донецьку обласну організацію партії «Слуга Народу» очолив народний депутат Владлен Неклюдов – член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури. Рішення про призначення пан...
  • Берегись пешехода 12.06.2020   Рада увеличит штрафы за нарушение Правил дорожного движения и обяжет ночью надевать светоотражатели   Пешеход – такой же участник дорожного движения, как и автомобилист. Этой логикой руководствовались нардепы, принявшие за основу в первом чтении...
Все новости 42 номера...
Подписка на газету online Вы можете выбрать издания, на которые хотите подписаться. ВНИМАНИЕ!
Подписка оформляется только для жителей Мариуполя и Донецкой области.

Архив газеты

Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Як схуднути в животі?